• umut vera tuna

iffet bir kız ismi degildir!


İffet kelimesinde dişil bir çağrışım var. Bunun bir sebebi, gelenekçi toplumun ar, namus ve iffete ait sıfatları öncelikle kadına yüklemesidir. Konu namus olduğunda, aynı hataya verilen tepki cinsiyete göre değişir. Erkekse ‘erkek adam yapar’, kadınsa ‘ayıp’ denir.

Veya aynı hakka sahip olunan durumlarda, kadın hakkı olanı aldığı için kolayca yerilir. Örneğin; erkek, eşinin vefatının ardından evlendiğinde toplum tarafından onaylanırken, kadın aynı kolaylıkla kabul görmez. Bu gelenekçi anlayış ile büyüyen bireylerin ebeveyn tutumlarında da, isteyerek veya istemeyerek kız çocuklarına erkeğe göre daha baskılayıcı tavırlar görmek mümkündür.

İFFETTE CİNSİYET AYRIMI YOKTUR

Halbuki Kuranî bakışta iffetin bir cinsiyet rolü yoktur. Allah, iffeti önemine binaen cinsiyet ayrımı yapmadan erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı zikrederek bütün müminlere iffetli olmalarını söyler. Hatta kadından önce “Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle!” (24/30) der. Hz. Meryem gibi, Hz. Yusuf’u da bir iffet abidesi olarak anlatır. Kullarını terbiye eden Rab isminin tecellisi olarak, çocuk terbiyesinde de iffet öğretisi kız-erkek ayrımı yapmaksızın verilmelidir.

DİL, EL, GÖZ İFFETİ!

İffetin genel tanımı “cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık” olsa da, “çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, haya ve edep dairesinde bulunma, doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerlere bağlılık üzere yaşama” anlamlarını da taşır. Henüz buluğ yaşına gelmemiş çocuklar için şehevi arzu söz konusu olmadığı için, iffeti ikinci tanımdaki geniş yelpazeden ele almak lazım. Çocuğa doğru konuşmayı teşvik ile dilin iffeti, izinsiz kimseden birşey almama ile elin iffeti, zihinleri kirletecek şeylere bakmama ile gözün iffeti ve genel adabı muaşeret ile beden iffeti öğretilmelidir.

KARANLIK BİR ODADA ÜST DEĞİŞTİRME!

Haya ve edep dairesinde bulunmanın erken çocukluk dönemde karşılığı ise mahremiyet bilincidir. Bu bilinç cinsel kimliğin öğretilmesiyle başlar, bedenin kendine ait olması farkındalığı ve kime karşı ve nasıl korunması eğitimiyle devam eder. Beden aidiyetini inşa etmek teoriden önce çocuğun bedenine saygı duymakla olur. Ebeveyn çocuğun bedenine saygı duyarsa çocuk da kendine saygı duyar. Haya, başkalarına karşı gösterilen edep ve utanma duygusundan ziyade bu özsaygıdan gelir. Hz. Osman’ın karanlıkta kimsenin olmadığı bir odanın kapı arkasında üst değiştirmesi buna güzel bir temsil.

Öz saygınlık aynı zamanda öz farkındalığa erişim imkanı verir. Öz farkındalık; kişinin kendi hislerini, isteklerini, sahip olduğu bütün duygu ve sezileri anlama yetisidir. Kendinin farkında olan çocuk özellikle buluğ dönemde kendinden ödün vermeden, iç dünyasındaki hisleri kendi değer süzgecinden geçirerek edep dairesinde hal ve davranışa dönüştürür. Bu yüzden erken yaşta çocuğun kendilik kazanımları, buluğ çağda iffetli bireyler olarak devam etmesi adına çok mühim.

ANNE GÖRÜR, BABA DUYAR DİYE YAPMASIN!

Mahremiyet bilinci erken çocukluk dönemde çocuklara kız ve erkek aynı seviyede verilmeli. Erkek çocuğunun setretmesi gereken mahrem yer nereyse, kız çocuğu için de o kadar olmalı.

Dışarıdaki sapkınlar yüzünden küçücük kız çocuklarına kadın gibi muamele etmek, bacaklarını, saçlarını kapatmasını istemek iffet değil, geleneğe ait yanlış zihniyetin ürünüdür. Baskı aşağılayıcı bir tutumdur ve çocuğun kendilik kazanımlarına engel olur. Sonrasında o çocuk kendini bildiği için değil, annesi görür diye kötülük yapmaz, babası duyar diye çirkinliği reddeder. İç kontrol mekanizması olmadığı için de dış faktörlere bir yere kadar bağlı olur ve ebeveynin görme-duyma imkanı olmayan yerlerde edep dairesi dışına sessizce çıkabilir.

ÇOCUĞUN BEDENİNE SAYGI DUYUN

Gelenekten gelen yanlış ön kabullerden sıyrılmak gerek. Baskıcı ve cinsiyetçi tutumlar, cahiliye döneminde kız çocuklarını gömmek için açılan çukurlara gömülmeli. Çocuğun bedenine saygı duyan ebeveyn olursak, kendi bedenine saygı duyan çocuklar varederiz. Kendi bedenine saygı duyan çocuklar da başkasının bedenine saygı duyan yetişkinler olur ve iffet bireyden bireye neşrederek iffetli bir toplum inşa eder.


0 görüntüleme